Duurzaam Veranderen

Mensen en organisaties vooruit helpen door verbetering van gedrag en handelen.

Wie zijn we


Vanuit de sterke overtuiging dat er meer synergie te vinden is in het werken met en werk van mensen in organisaties is YNVENTYF opgericht door Hans Sytsema. Na ruime ervaring te hebben opgedaan als manager, coach en veranderaar in grote internationaal opererende bedrijven volgde de stap naar een eigen bedrijf.

Vanuit YNVENTYF wordt ook nauw samengewerkt binnen een netwerk van professionals.

Een van de partners waarmee wij werken is Dare2move

Wat doen we

YNVENTYF richt zich op het verbeteren van mensen en van organsiaties. Dat doen wij door middel van

  • Projectmanagement
  • Verbetermanagement
  • Coaching
  • Teambegeleiding
  • Tevredenheidsonderzoeken
  • Medewerkersonderzoeken
  • Strategisch advies
  • Communicatietrajecten

Onze belangrijkste focus is gericht op  mensen en teams binnen een verandertraject: hoe gaan zij om met de veranderingen en hoe zorgen we voor een optimaal resultaat. 

Welke vormen

Naast maatwerkoplossingen voor uw organsatie bieden wij ook Open Programma's en Workshops.

Wij bespreken graag met u de optimaal passende mogelijkheden. 

Contact